Ring på: ​98 86 91 11

​Seneste tilsynsrapport

Målgruppen:

§103 - Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. – samt

§104 - Borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med behov aktivitets- og samværstilbud for opretholdelse og forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Tilbud:

Nr. Vesterskov skal ses som et alternativ til beskyttede værksteder, hvor der lægges vægt på at finde meningsfulde opgaver såvel på Nr. Vesterskov som i mindre virksomheder og i landbruget med henblik på udslusning til job med løntilskud hos private arbejdsgivere. Da der er tale om individuelle handlingsplaner vil målene for den enkelte være forskellige.

Når disse mål er nået, er det vigtigt i samarbejde med den enkelte og hjemkommunen at tage stilling til , hvorvidt der skal tilbydes fortsat forløb i andet regi – ligesom der skal laves aftale om forankring af de løntilskudsjob, der er indgået.

Værkstedstilbud:

Til alle vores tilbud er der fast tilknyttet faglærer med professionel baggrund og bred erfaring i at vejlede, og – i samarbejde med det øvrige hold – at lede og fordele arbejdsopgaverne.

Personalet har alle kvalifikationer og erfaring med at skabe trygge og strukturerede rammer, der kan tage hensyn til den enkelte – ligesom de kan tilbyde støtte og vejledning til såvel personlige som beskæftigelsesmæssige behov.

Brændeprojekt:

Arbejdsopgaverne omfatter skovarbejde/fældning af træer, salg af brænde og evt. udbringning af brænde til lokalområdet, kløvning af træ såvel hos Nr. Vesterskov som hos lokalområdets beboere. Endvidere at yde bistand til lokalområdets beboere, der kan komme med eget træ til Nr. Vesterskov for forarbejdning af træet til kalmarbrædder eller flis.

Der vil også i værkstedet være opgaver som forarbejdning af træ til grøntsagskasser til de produkter, som drivhuset leverer samt forarbejdning af træ til spækbræt, vinkasser, fuglehuse, borde/bænkesæt og markeringspæle. Varerne vil blive produceret med henblik på salg til lokalområdet.

Grøntsagsprojekt:

Arbejdsopgaverne omfatter forarbejdning af jorden samt gødskning. Dyrkning af grøntsager såvel på friland som i drivhus. Opgaver i forbindelse med planterne som at så, luge, nippe, vande og rengøre.

I forbindelse med de aftaler, der er indgået med lokalområdets virksomheder vil der være opgaver med at modtage bestillinger, plukke, sortere, veje, pakke og aflevere grøntsagerne.

Der er bl.a. indgået aftale med Restaurant Frank´s i Sæby og med Mettes Økologiske grøntsager i Hellum om at aftage økologiske grøntsager fra Nr. Vesterskov.

Nr. Vesterskov lægger vægt på at drivhuset har fokus på konceptet ”Fra jord til bord” med økologiske og sprøjtefrie produkter – ligesom man har det mål, at alle produkter som leveres bliver økologiske.

Landbrugsprojekt og ridning:

Arbejdsopgaverne omfatter medhjælp ved pasning af fedekvæg samt stedets andre dyr. Herunder opgaver med at fodre, muge, pleje og opdræt af dyrene, samt alle øvrige forefaldne opgaver.

Der er indgået aftale med Restaurant Frank´s om at aftage kødprodukter fra Nr. Vesterskov.

Der vil generelt være chaufføropgaver tilknyttet ovenstående projekter

Endvidere kan Nr. Vesterskov tilbyde ride-træning for at vedligeholde fysisk og motorisk funktionsniveau ud fra den enkeltes behov.

Job med løntilskud (skånejob) og praktikpladser:

Et meget vigtigt mål er at skabe praktikpladser og job med løntilskud for den del af gruppen, der har ønsker og færdigheder til at honorere de krav, som virksomheden stiller.

Nr. Vesterskov arbejder for en tæt kontakt til lokalområdets virksomheder og landbrug såvel med tilbud om serviceydelser og med salg af egne produkter, som i forhold til at matche virksomhedernes behov i forhold til arbejdskraft.

For den enkelte ønsker Nr. Vesterskov at:

  • Skabe det gode liv – sætte det enkelte individ i fokus
  • Sikre en meningsfuld hverdag og undgå isolation og udstødelse
  • Skabe samvær og netværk
  • Skabe et fællesskab, hvor den enkelte udvikler evnen til at samarbejde
  • Udviklingstræne i såvel praktiske som sociale færdigheder
  • Skabe et udviklingsperspektiv og sikre vedligehold af allerede opnåede færdigheder
  • Udslusning til det private arbejdsmarked via praktik og/eller løntilskudsjob (skånejob) for den del af gruppen der har ønske om, og ressourcer til dette

NYHEDER

Nye samarbejder
Nr. Vesterskov er nu omlagt til total økologi, og fået nye spændende samarbejdspartnere.
LÆS MERE
Følg os på Facebook
Følg os på Facebook og se hvad vi laver løbende
LÆS MERE

​Nr. Vesterskov er medlem af Landsforeningen Ligeværd

Fonden Nørre Vesterskov   |    Damsigvej 8   |    9352 Dybvad   |    Tlf.: 98 86 91 11   |   E-mail: info@nr-vesterskov.dk                   ​