Ring på: ​98 86 91 11

Bo-tilbud

At bo sammen med andre giver mulighed for at udvikle og træne sociale færdigheder, både individuelt og i gruppe. Boligernes miljø fungerer fleksibelt, således at kravene løbende justeres og tilpasses i takt med den enkeltes og gruppens udvikling.


I løbet af den unges forløb på Nr. Vesterskov sættes der mere og mere fokus på udslusning og på den store ændring, det er, når eleven måske skal klare sig selv i egen bolig.
I træningen tages der i vid udstrækning hensyn til elevens eget ønske om, hvad der er vigtigt at beskæftige sig med.


Formål:

At gøre den unge i stand til at klare sig på egen hånd.
Afklare om der er brug for støtte, når den unge skal videre i den boligform, der bliver aktuel.

NYHEDER

Nye samarbejder
Nr. Vesterskov er nu omlagt til total økologi, og fået nye spændende samarbejdspartnere.
LÆS MERE
Følg os på Facebook
Følg os på Facebook og se hvad vi laver løbende
LÆS MERE

​Nr. Vesterskov er medlem af Landsforeningen Ligeværd

Fonden Nørre Vesterskov   |    Damsigvej 8   |    9352 Dybvad   |    Tlf.: 98 86 91 11   |   E-mail: info@nr-vesterskov.dk                   ​