Ring på: ​98 86 91 11

Personale

​Leder

Leder

Karen Gadensgaard

karen@nr-vesterskov.dk

Som leder har Karen i det daglige ansvaret for driften, økonomien, personalet og i det hele taget at elever, medarbejdere og øvrige har gode forhold og trives på stedet.

Karen er uddannet jordbrugsteknolog. Er desuden efteruddannet inden for ledelse og kommunikation. Samt certificeret i ledelsesværktøjet DiSC.
Karen er uddannet konsulent inden for det pædagogiske PAS-analyse system

Tidligere beskæftigelse:
Faglærer på Agri College Aalborg
Konsulent hos Formidlingsenheden Østvendsyssel.
Virksomhedskonsulent i Frederikshavn Kommune
Opstart af kommunalt mentorprojekt

Har siden 2008 været ansat som leder på Nr. Vesterskov.

Karen er pt. i gang med at uddanne sig inden for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkende pædagogik(KRAP). uddannelsen afsluttets i 2015.

Landbrug

Landbrug

Kurt Lund Sørensen

kurt@nr-vesterskov.dk

​Kurt er daglig leder at landbrugslinien på Nr. Vesterskov. Kurt har ansvaret for vores kødkvægsbesætning og markbrug. Kurt står for den praktiske oplæring af vores landbrugselever. 

Kurt er uddannet landmand med grønt bevis og har arbejdet som selvstændig landmand i 23 år, desuden har Kurt flere års erfaring fra tidligere beskæftigelse i dagtilbud for unge med særlige behov. Kurt er uddannet som pædagogisk medhjælper. Kurt er pt. i gang med at uddanne sig inden for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik. uddannelsen afsluttets i 2015.

Landbrug

Helene Arvidson

helene@nr-vesterskov.dk

​Helene har ansvaret for de grønne områder på Nr. Vesterskov. Dette indebærer vores gartneri og produktion af frilandsgrøntsager. Helene har også ansvaret for den daglige pasning af vores hestehold. Helene står for den praktiske undervisning i friland og gartneri.

Helene er uddannet faglært landmand.

Helene har tidligere været ansat som driftsleder på et større svinebrug. I sin fritid dyrker Helene også sin interesse for heste.

Helene er pt. i gang med at uddanne sig inden for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik(KRAP). uddannelsen afsluttets i 2015

Snedkeri og savværk

Snedkeri og savværk

Karsten Fiedler Sigh

karsten@nr-vesterskov.dk

​Karsten er faglærer på tømrerværkstedet, snedkeri og savværk. Sammen med resten af holdet sørger han for at Nr. Vesterskov fremstår pæn og velholdt. Karsten er også idémager og finder sammen med eleverne på projekter som f.eks. at bygge et væksthus af genbrugsmateriale o.m.a. Karsten er uddannet bygningssnedker og bygningskonstruktør. Karsten har i flere perioder arbejdet på Grønland og rundt om i Danmark på forskellige projekter bl.a. operahuset.

Karsten deltager desuden fra 2013 til 2014 i projektet ”God Uddannelse til alle Unge”, med henblik på at udvikle kommunikationsprodukter, der kan beskrive uddannelsessteders pædagogiske og didaktiske arbejde for offentligheden.

Karsten er pt. i gang med at uddanne sig inden for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik(KRAP). uddannelsen afsluttets i 2015

I fritiden er Karsten forsanger i gruppen Tørsalat.

Alt-mulig-mand

Frede Olsen

​​

Frede er vores alt-mulig-mand. Frede har en bred erfaring inden for både tømmer og smede og autobranchen. Desuden har Frede og hans kone i mange år været pleje og aflastnings-familie. Via sidstnævnte har Frede flere relevante kurser omkring børn og unge med særlige behov.

Desuden er Frede aktiv som stadioninspektør, træner, leder eller i bestyrelse i Try Thorshøj Boldklub eller Østervrå Idrætsforening.


Bo-træner

Bo-træner og souschef

Conny Løeweneck

conny@nr-vesterskov.dk

Conny har ansvaret for bo-træning på Nr. Vesterskov. Conny støtter op om fritiden og de praktiske gøremål i bo-delen. Hun hjælper de unge med at læse deres post, købe ind, lave madplaner og andre praktiske gøremål. Desuden har Conny stor fokus på betydningen af den sociale træning.

Conny har en pædagogisk baggrund og har været ansat på nr. Vesterskov siden 2001

Conny har desuden deltaget i efteruddannelse og Inspirationsforløb med fokus på botræning og praktisk vejledning.

Tidligere beskæftigelse:
Pædagogmedhjælper på døgncenter

Conny er uddannet i kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP).

Desuden har Conny gennemgået kursus i medicinhåndtering.

Bo-træner

Gitte Engelsted Jensen

gitte@nr-vesterskov.dk

Gitte er bo-træner på nr. Vesterskov. Når bo-eleverne har fyraften er Gitte på arbejde og støtter op om madlavning, indkøb, fritid og det sociale samvær. Gitte arrangerer desuden forskellige temadage for de unge som f.eks. ergonomi, budget og økonomi, seksualundervisning, hygiejne mv. Gitte er uddannet pædagog, frisør og har svømmelæreruddannelsen.

Gitte er desuden uddannet konsulent inden for det pædagogiske PAS-analyse system
Gitte er efteruddannet inden for kommunikation, samt deltaget i efteruddannelse og inspirationsforløb med fokus på botræning og praktisk vejledning.

Tidligere beskæftigelse:

Frisør
Pædagog i fritidsordning
Pædagog i børnehave
Støttepædagog

Gitte er uddannet i kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP).

Desuden har Gitte gennemgået kursus i medicinhåndtering.

Køkken

Køkken

Rikke Kristiansen

rikke@nr-vesterskov.dk

​​

Rikke er leder af vores køkken på Nr. Vesterskov. Sammen med elever sørger Rikke hver dag for, at vi alle får fælles morgenmad og frokost, og at der er pænt og rent i kantinen og på kontorerne.

Rikke er uddannet smørrebrødsjomfru og har i en årrække arbejdet inden for kost og ernæring.

Rikke har deltaget i flere inspirationskurser omhandlende kostens betydning for den mentale ydeevne og den psykiske tilstand.

Rikke deltager fra 2013 til 2014 i projektet ”God Uddannelse til alle Unge”, med henblik på at udvikle kommunikationsprodukter, der kan beskrive uddannelsessteders pædagogiske og didaktiske arbejde for offentligheden

Tidligere beskæftigelse
Rikke har tidligere drevet restaurant ”Kaffelageret” i Frederikshavn.

Rikke er pt. i gang med at uddanne sig inden for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik(KRAP). uddannelsen afsluttets i 2015

Specialunderviser

Specialunderviser
Helle Svendsen

helle@nr-vesterskov.dk

​​

Helle tilbyder undervisning i ridning samt kreative fag. De to fag udbydes som tilvalgsfag til værkstedsfagene. Helle er desuden underviser på sport sammen med Birger.

Helle er uddannet på Aalborg kunstskole og Hjørring seminarium.

Helle har desuden gennemgået Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) trænerkursus for instruktører, der arbejder med unge med særlige behov.

Helle har tidligere arbejdet som klubmedarbejder og for år tilbage arbejdet med, og trænet fuldblodsheste.

Helle er pt. i gang med at uddanne sig inden for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik(KRAP). uddannelsen afsluttets i 2015

Konsulent

Konsulent

Jette Trampedach

jette@nr-vesterskov.dk

​​

Jette arbejder på Nr. Vesterskov med at beskrive de unges forløb og sørge for at kommunikationen til kommunerne er på plads.

Jette er uddannet kommunom og har efterfølgende udannet sig inden for kommunikation i praksis. Hun holder sig løbende opdateret med efteruddannelse vedr. lovgivning og lovændringer på det sociale, uddannelses- og arbejdsmarkeds- mæssige område. Jette er desuden uddannet konsulent inden for det pædagogiske PAS-analyse system

Jette har tidligere, arbejdet som sagsbehandler i unge-teamet i Frederikshavn Kommune. Jette er pt. i gang med at uddanne sig inden for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik(KRAP). uddannelsen afsluttets i 2015

Desuden har Jette gennemgået kursus i medicinhåndtering.

Chauffør og blæksprutte

Chauffør og blæksprutte
Ole Sørensen

ole@nr-vesterskov.dk

​​

Ole klarer vores kørselsopgaver på Nr. Vesterskov. Han er bindeleddet mellem busforbindelserne og Nr. Vesterskov, og er altid god for en snak med de unge. Ud over at klare kørselsopgaver, er Ole vores uundværlige altmuligmand.

Ole træder til og sørger for at prikken over I’et altid bliver sat.

Ole har i adskillige år, tidligere arbejdet som servicemedarbejder i en boligforening.

Ole er pt. i gang med at uddanne sig inden for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik(KRAP). uddannelsen afsluttets i 2015

Administrativ

Administrativ

Helene Hørbye Fabricius

fabricius@nr-vesterskov.dk

Helene er at finde på Nr. Vesterskovs kontor. Helene klarer løn, regnskab, telefoner og praktiske kontor-opgaver.

Helene er uddannet revisor og holder sig løbende ajour med ansættelses- og regnskabs-lovgivningen.

Helene driver desuden firmaet "Orden i regnskabet"

Afløser

Afløser

Claus og Frederik Gadensgaard


Claus og Frederik afløser ved landbruget i weekenden og i ferier, fører tilsyn og sørger for at dyrene har det godt.

Afløser

Robert Grøntved

Robert afløser ved landbruget i weekenden og i ferier, fører tilsyn og sørger for at dyrene har det godt

NYHEDER

Følg os på Facebook
Følg os på Facebook og se hvad vi laver løbende
LÆS MERE
Guld til Nr. Vesterskov i årets fodboldtunering på PMU!
Nørre Vesterskovs guld-hold tog sejren hjem i flot stil til årets fodboldturnering
LÆS MERE

​Nr. Vesterskov er medlem af Landsforeningen Ligeværd

Fonden Nørre Vesterskov   |    Damsigvej 8   |    9352 Dybvad   |    Tlf.: 98 86 91 11   |   E-mail: info@nr-vesterskov.dk                   ​