Ring på: ​98 86 91 11

STU - Særlig Tilrettelagt Uddannelse

På Nr. Vesterskov kan du helt eller delvist gennemføre en 3 årig Særlige Tilrettelagte Uddannelse, (STU).
Nr. Vesterskov tilbyder altid individuelle uddannelsesforløb. Ingen elever er ens, og derfor kan vores elevers uddannelsesforløb heller ikke ligne hinanden.


Uddannelsen er beregnet til unge med særlige behov, der selv med special-pædagogisk støtte ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.


Formålet med STU er at den unge:

  • Opnår personlige muligheder for at deltage aktivt og selvstændigt i samfundslivet
  • Opnår faglige kompetencer til uddannelse og/eller beskæftigelse
  • Opnår sociale kompetencer til et selvstændigt fritidsliv og voksenliv


Ungdommens Uddannelsesvejledning udarbejder en uddannelsesplan efter samråd med den unge og/eller og evt. Nr. Vesterskov. Uddannelsesplanen vedlægges indstillingen til visitationsudvalget, som træffer afgørelse herom.


DAG-TILBUD

Vi har inddelt vores fag i værksteder - og vi har rigtig mange tilbud: Landbrug, pedelopgaver, gartneri, snedkeri, savværk og køkken. Der foruden tilbydes alle elever ridning, kreative aktiviteter og individuel undervisning i f.eks. dansk, matematik, samfundsfag og it.


Vi har tilbud, der henvender sig til mange forskellige interesser. For dig, der gerne vil lave noget med dine hænder, dig, der gerne vil lave mad og bage og dig, der gerne vil være ude i naturen.


Som udgangspunkt har vi inddelt vores tilbud i en række forskellige værksteder. Du prøver typisk kræfter med alle værkstederne for at finde ud af, hvad du synes bedst om at lave. Sammen finder vi derefter det område, du brænder mest for.


Vi samarbejder desuden med lokale erhvervsdrivende og landmænd om at kunne tilbyde en bred vifte af praktikker og arbejdsopgaver, som fx landbrugsmedhjælper, gartner, butik, maskinfører mv.


Læs mere herom:​

NYHEDER

Nye samarbejder
Nr. Vesterskov er nu omlagt til total økologi, og fået nye spændende samarbejdspartnere.
LÆS MERE
Følg os på Facebook
Følg os på Facebook og se hvad vi laver løbende
LÆS MERE

​Nr. Vesterskov er medlem af Landsforeningen Ligeværd

Fonden Nørre Vesterskov   |    Damsigvej 8   |    9352 Dybvad   |    Tlf.: 98 86 91 11   |   E-mail: info@nr-vesterskov.dk                   ​