Ring på: ​98 86 91 11

Tømrer, skovbrug og pedel

Træværkstedet er for dig, som har lyst til at arbejde med både rutineopgaver, men også med forskellige bestillingsopgaver, som Shelter, bord- bænke- bordsæt, fuglehuse mm. På træværkstedet er der rig mulighed for at følge træet fra vi fælder det i skoven til det bliver bearbejdet til tømmer. Derudover hører pedelopgaverne i Nr. Vesterskovs bygninger ind under dette værksted.


På træværkstedet får du:

  • Kendskab til værktøj og maskiner
  • Kendskab til materialer og træsorter
  • Kendskab til Fremstilling af forskellige ting i træ
  • Kendskab til træfældning, savværk og brændekløvning
  • Kendskab til vedligeholdelse og reparation af driftsbygninger
  • Styrket dine færdigheder i praktisk dansk, matematik og samfundsmæssige forhold.
  • Mulighed for at få viden, gå på mod og erfaringer
  • Kendskab til erhvervslivet gennem eksterne praktikforløb, som samtidig kan afklare dit fremtidige forsørgelsesgrundlag.

NYHEDER

Nye samarbejder
Nr. Vesterskov er nu omlagt til total økologi, og fået nye spændende samarbejdspartnere.
LÆS MERE
Følg os på Facebook
Følg os på Facebook og se hvad vi laver løbende
LÆS MERE

​Nr. Vesterskov er medlem af Landsforeningen Ligeværd

Fonden Nørre Vesterskov   |    Damsigvej 8   |    9352 Dybvad   |    Tlf.: 98 86 91 11   |   E-mail: info@nr-vesterskov.dk                   ​