Ring på: ​98 86 91 11

Botilbud for unge mennesker i Nordjylland

​Hos Fonden Nørre Vesterskov finder du et botilbud og opholdsted for unge mennesker. Vi holder til i naturskønne Dybvad på grænsen mellem Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev, hvor unge fra hele region Nordjylland er velkomne. Hos os finder du en række kompetente medarbejdere med stor erfaring på området. Vi står klar med det rette tilbud efter den unges ønsker og behov.

At bo sammen med andre giver mulighed for at udvikle sig og træne sociale færdigheder – både individuelt og i en gruppe. Boligernes miljø fungerer fleksibelt, således at kravene løbende justeres og tilpasses i takt med den enkeltes og gruppens udvikling. Vores botilbud imødekommer altså den individuelles ønsker og behov.

Dette botilbud har et klart formål

I løbet af den unges forløb her på Nørre Vesterskov sættes der mere og mere fokus på udslusning og på den store ændring, det er, når eleven måske skal klare sig selv i egen bolig. I træningen tages der i vid udstrækning hensyn til elevens eget ønske om, hvad der er vigtigt at beskæftige sig med.

​Vores botilbud tilbyder altså et samværs- og aktivitetstilbud efter Servicelovens §85, der har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen. Vi arbejder mod at gøre den unge i stand til at klare sig på egen hånd og afklare, om der er brug for støtte, når den unge skal videre i den boligform, der bliver aktuel.

Kontakt os for nærmere information

Dette botilbud hjælper unge mennesker med at klare sig selv. Dette sker ved træning gennem forskellige aktiviteter, der er målrettet den enkeltes behov.

Vil du høre mere, så kontakt os på telefon 98 86 91 11 eller på mail karen@nr-vesterskov.dk. Du kan også følge med på Facebook, hvor vi løbende opdaterer omkring vores aktiviteter.

Fonden​ Nørre Vesterskov   |    Damsigvej 8, 9352 Dybvad   |    Tlf.: 98 86 91 11   |   E-mail: info@nr-vesterskov.dk