Ring på: ​98 86 91 11

Nr. Vesterskov tilbyder vi en bred vifte af dagtilbud.

Fælles for alle tilbud er, at vi ser det hele menneske og tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.

Der tilbydes:

  • STU forløb, som er et 3 årig Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb for unge med særlige behov.
  • Ressourceforløb jfr. LAB §68, som er et forløb for personer under 40 år, der har komplekse problemer ud over ledighed. Ressourceforløb er relevant, når der er et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne.
  • Vejlednings- og opkvalificeringsforløb jfr. LAB § 32, som er afklaring i forhold til Uddannelse og beskæftigelse.
  • SEL § 103 og § 104, som er beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til personer med førtidspension.

Uanset hvilken dagtilbud der vælges er der mulighed for at tilvælge botilbud på Nr. Vesterskov. I botilbuddet ydes der støtte efter den enkeltes behov.​

Fonden​ Nørre Vesterskov   |    Damsigvej 8, 9352 Dybvad   |    Tlf.: 98 86 91 11   |   E-mail: info@nr-vesterskov.dk