Ring på: ​98 86 91 11

Tømrer, skovbrug og pedel

​Træværkstedet er for dig, som har lyst til at arbejde med både rutineopgaver, men også med forskellige bestillingsopgaver, som Shelter, bord- bænke- bordsæt, fuglehuse mm. På træværkstedet er der rig mulighed for at følge træet fra vi fælder det i skoven til det bliver bearbejdet til tømmer. Derudover hører pedelopgaverne i Nr. Vesterskovs bygninger ind under dette værksted.


På træværkstedet får du:

  • Kendskab til værktøj og maskiner
  • Kendskab til materialer og træsorter
  • Kendskab til Fremstilling af forskellige ting i træ
  • Kendskab til træfældning, savværk og brændekløvning
  • Kendskab til vedligeholdelse og reparation af driftsbygninger
  • Styrket dine færdigheder i praktisk dansk, matematik og samfundsmæssige forhold.
  • Mulighed for at få viden, gå på mod og erfaringer
  • Kendskab til erhvervslivet gennem eksterne praktikforløb, som samtidig kan afklare dit fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Fonden​ Nørre Vesterskov   |    Damsigvej 8, 9352 Dybvad   |    Tlf.: 98 86 91 11   |   E-mail: info@nr-vesterskov.dk