✓ Opnå højere livskvalitet

✓ Selvværd og selvtillid i centrum

✓ Flotte landlige omgivelser

Uddannelse, udvikling og bo-tilbud til unge med særlige behov

Der er løbende optagelse af unge på skolen

Læs mere

Kontakt os​

LEDER DU EFTER ET OPHOLDSSTED MED FOKUS PÅ NÆRVÆR OG UDVIKLING?​

LÆS MERE​

LÆS MERE​

Der er løbende optagelse af unge på skolen​

Botilbud og dagtilbud for unge med særlige behov

Hos Fonden Nørre Vesterskov finder du et botilbud og dagtilbud for unge mennesker. Vi holder til ved Dybvad midt mellem Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune, hvor unge fra hele region Nordjylland og resten af landet er velkomne. Hos os finder du en række kompetente medarbejdere med stor erfaring på området. Vi står klar med det rette tilbud efter den unges ønsker og behov.

Vores tilbud er beliggende i et naturskønt område, hvor der er bakker, skov og mose samt fredede, afmærkede naturstier. Det betyder, at vi er i stand til at tilbyde alle tænkelige muligheder for at opleve smuk natur helt tæt på – og det gælder både om sommeren og om vinteren.

Nr. Vesterskovs mål

Målet er, at de unge bliver afklaret omkring sig selv og derigennem bliver i stand til at tage realistiske valg omkring bl.a. erhverv og uddannelse, personlig udvikling, boligforhold og pleje af netværk. Det sker gennem dagtilbud, hvor deltagerne transporteres hertil – eller i bofællesskab med botræning og fritidstilbud.

At bo sammen med andre giver mulighed for at udvikle sig og træne sociale færdigheder – både individuelt og i en gruppe. Boligernes miljø fungerer fleksibelt, således at kravene løbende justeres og tilpasses i takt med den enkeltes og gruppens udvikling. Vores botilbud imødekommer altså den individuelles ønsker og behov. Vi har forskellige bo-enheder med plads til i alt 14 beboere.

​​

​Vi tilbyder en bred vifte af dagtilbud

Fælles for alle tilbud er, at vi ser det hele menneske og tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.​

I vores dagtilbud tilbyder vi:

  • STU​ forløb, som er et 3 årig Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb for unge med særlige behov.

  • Ressourceforløb jfr. LAB §68, som er et forløb for personer under 40 år, der har komplekse problemer ud over ledighed. Ressourceforløb er relevant, når der er et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne.
  • Vejlednings- og opkvalificeringsforløb jfr. LAB § 32, som er afklaring i forhold til Uddannelse og beskæftigelse.

  • SEL § 103 og § 104, som er beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til personer med førtidspension.

Uanset hvilket dagtilbud, der vælges, er der mulighed for at tilvælge botilbud på Nr. Vesterskov. I botilbuddet ydes der støtte efter den enkeltes behov.​​

I vores botilbud tilbyder vi

Vi tilbyder botilbud med Socialpædagogisk støtte efter Serviceloven § 85.

I løbet af den unges forløb her på Nørre Vesterskov sættes der mere og mere fokus på udslusning og på den store ændring, det er, når eleven måske skal klare sig selv i egen bolig. I træningen tages der i vid udstrækning hensyn til elevens eget ønske om, hvad der er vigtigt at beskæftige sig med.

Vi arbejder mod at gøre den unge i stand til at klare sig på egen hånd og afklare, om der er brug for støtte, når den unge skal videre i den boligform, der bliver aktuel.​

Kontakt os for nærmere information

I vores bo- og dagtilbud er vores opgave at gøre den unge så selvhjulpen som muligt. Dette sker ved træning gennem forskellige aktiviteter, der er målrettet den enkeltes behov.​

Vil du høre mere om vores bosted for unge, så kontakt os på telefon 98 86 91 11 eller på e-mail info@nr-vesterskov.dk. Du kan også følge med på Facebook, hvor vi løbende opdaterer omkring vores aktiviteter.

Følg os på facebook

Fonden​ Nørre Vesterskov   |    Damsigvej 8, 9352 Dybvad   |    Tlf.: 98 86 91 11   |   E-mail: info@nr-vesterskov.dk